Důležitá sdělení

Akce červen

3. 6. – Plavání (Sluníčka a Ptáčata)

4. 6. – Divadlo Zvoneček v MŠ (všechny třídy)

5. 6. – !MŠ UZAVŘENA!

6. 6. – Charitativní běh HC Strakonice u zimního stadionu (Sluníčka a Ptáčata)

10. - 14. 6. – Jídelníček na přání předškoláků – tř. Ptáčata

10. 6. – Plavání (Sluníčka a Ptáčata)

11. 6. – Schůzka s rodiči nově přijatých dětí (14:45 hod ve třídě "Žížalky")

12. 6. – Návštěva studánky U Dobré vody na Podsrpu – všechny třídy

14. 6. – Preventivní program městské policie na zahradě MŠ – tř. Motýlci, Sluníčka a Ptáčata

17. 6. – Plavání  – závěrečná lekce -  rodiče mají možnost podívat se na plavecký výcvik na balkón

20. 6. – Rozloučení s předškoláky – akce na zahradě MŠ, děti odcházející do ZŠ ze tř. Sluníčka a Ptáčata – s rodiči od 15:00 hod

21. 6. – Poslední zvonění předškoláků – průvod lokalitou Šumavská

Akce - květen

1. 5.Svátek práce (MŠ uzavřena)

6. 5.Plavání (třídy Sluníčka+ Ptáčata)

6 - 7. 5. Zápis dětí do MŠ Šumavská

8. 5.Státní svátek (MŠ uzavřena)

13. 5.Plavání (třídy Sluníčka+ Ptáčata)

13. 5. Besídka dětí ze třídy Včeličky (14:45 ve třídě)

14. 5. Besídka dětí ze třídy Žížalky (14:45 ve třídě)

15. 5.Talentové zkoušky ZUŠ – HV obor (předškoláci)

15. 5. Besídka dětí ze třídy Motýlci (14:45 ve třídě)

20. - 24. 5. Jídelníček na přání předškoláků – třída Sluníčka

20. 5.Plavání (třídy Sluníčka+ Ptáčata)

21. 5. „Jedeme na Olympiádu“ - Preventivně zábavná show městské policie a odboru dopravy na prostranství pod Hvězdou – předškoláci

23. 5.Malá technická univerzita – lekce „Stavitel města“(předškoláci)

27. 5.Plavání (třídy Sluníčka+ Ptáčata)

28. 5.Školní výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou – všechny třídy

30. 5.Fotografování kolektivu tříd

31. 5.Den otevírání studánek - návštěva pramene U Dobré vody na Podsrpu

Program

Datum
21. Červen 2024 Poslední zvonění předškoláků

Včeličky

0. třída Včeličky

p. učitelka

p. učitelka

provozní pracovnice