Důležitá sdělení

Obědy pro jihočeské děti

Vážení rodiče,

naše škola se po projednání Radou města Strakonice dne 6. 9. 2023 zapojí do dotačního programu "Obědy pro jihočeské děti" schváleného usnesením Rady Jihočeského kraje č. 867/2023/RK-72 ze dne 20. 7. 2023. Cílem dotačního programu je podpora školního stravování v Jihočeském kraji, a to pro žáky, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. 

Dotace může být využita výhradně na úhradu úplaty za školní stravování žáků, kteří jsou ve věku 2 – 26 let a jejich rodina pobírá v době, kdy podporu na školní stravování čerpá, doplatek na bydlení, a/nebo příspěvek na živobytí, a/nebo dávku pěstounské péče „odměna pěstouna“, a/nebo dávku pěstounské péče „příspěvek při pěstounské péči“, a/nebo dávku pěstounské péče „příspěvek na úhradu potřeb dítěte“.

Tento příspěvek lze čerpat za období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025.

Podrobné informace najdete na https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Žádáme rodiče, kteří mají zájem o tento program, aby od 7. 9. 2023 do 22. 9. 2023 vyplnili elektronickou žádost o příspěvek na školní stravování na portálu Obědy pro jihočeské děti, případně informovali vedení školy o případném zájmu.

Hurá do nového školního roku!

Nový školní rok začíná v pátek 1. 9. 2023, těšíme se na Vás!

Personální obsazení tříd:

0. třída Včeličky

Bc. Kadlecová Pavla

Menčíková Věra

 

1. třída Žížalky

Pašavová Bednaříková Pavla

Trojanová Alena

 

2. třída Motýlci

Bc. Mahdalová Julie

Polánková Aneta

 

3. třída Sluníčka

Kiliánová Marie DiS.

Bc. Krejčí Kateřina

+ asistent pedagoga Hercegová Kristýna

 

4. třída Ptáčata

Olšiaková Martina DiS.

Popelková Marie

+ školní asistent Kůstová Alena

 

Seznamy dětí budou vyvěšeny 1.9. 2023 na vchodech do jednotlivých tříd a na hlavním vchodu do MŠ.

O nás

Vítejte v MŠ Šumavská Strakonice.

Mateřská škola je pavilónového typu, postavená v roce 1980 v okrajové části Strakonice (Přední Ptákovice). Budova s pěti pavilóny, z toho jeden patrový, je situována v jižní části města, obklopená rodinnou zástavbou i panelovými domy. Mateřská škola je umístěná v blízkosti přírody s mnoha možnostmi přirozeného a pevného sepětí s přírodou. Součástí mateřské školy je školní jídelna.

V r.2009 byla vybudována nová výměníková stanice a mateřská škola napojena na Teplárnu Strakonice, došlo k celkové rekonstrukci všech sociálních zařízení v budově a v roce 2012 výměně oken, zateplení budovy a vybudování nové třídy pro 20 dětí. V budově je pět tříd s přilehlými hernami, dětskou šatnou, dětským WC a umývárnou, kuchyňkou pro přípravu jídel, šatnou pro dospělé s příslušenstvím a izolacemi, které jsou využívány jako sklady pomůcek. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem.

Od společnosti IBM mají děti k dispozici 2 dětské počítačové stanice s programem KidSmart, který hravou formou podporuje počítačovou gramotnost předškoláků. Nově byla zakoupená interaktivní projekce na plochu MAGIC BOX, kde se děti učí zábavnou formou pracovat s moderními technologiemi a pořízena interaktivní tabule.

K budově přiléhá členitá zahrada, k jejímuž atraktivnímu vzhledu přispívají malby zvířecích motivů a tvarů na podpůrné betonové zdi.

Kapacita školy je 132 dětí.